Usluge

LeRoy pruža privatnim kompanijama i javnom sektoru različite usluge u oblasti sektora nekretnina. Profesionalno kreirana linija usluga ima za cilj da pomogne našim klijentima u maksimalnom iskorišćavanju potencijala svojih nepokretnosti. U skladu s tim, pružamo:

leroy_real_estate_consulting_services