investiciona prodaja i kupovina

Investiciona prodaja & kupovina

Kompanija LeRoy je nezavisni konsultant u oblasti nekretnina. Naše kommpetencije u oblasti finansija i tržišta nekretnina predstavljaju ključ za razumevanje današnjeg tržišta i svih fluktuacija koje mogu uticati na pravu odluku. Precizan uvid u tržište pomaže nam da definišemo pravu vrednost nepokretnosti i da je na najefikasniji način predstavimo na tržištu.

Mi pratimo i savetujemo kupce i prodavce tokom čitavog procesa prodaje/kupovine, pronalazeći pritom rešenja koja su prilagođena klijentu u cilju optimizovanja povraćaja investicije i smanjenja rizika.